Ceník služeb

Čtenářské poplatky
dospělí 100 Kč
děti do 15 let, studenti, senioři 60+, jednorázová výpůjčka 50 Kč
Poplatky z prodlení - upomínky
1. upomínka 0 Kč
2. upomínka 30 Kč
3. upomínka 50 Kč
Upomínací dopis 100 Kč
Meziknihovní výpůjční služba (MVS)
1 kniha 100 Kč
Náhrada škod - při poškození, zničení, ztrátě dokumetnu
knihy, zvukového dokumetnu cena + 40 Kč
časopisu cena + 20 Kč
Internet (max. 1 hodina/den)
1 hodina zdarma

 

Kompletní ceník vám na požádání poskytneme v knihovně.